Nasi klienci


• Spółdzielnie mieszkaniowe.

• Administracje budynków.

• Zarządcy nieruchomości.

• Wspólnoty mieszkaniowe.

• Instytucje państwowe.

• Prywatni inwestorzy.